Vergoeding behandeling

Vergoeding van behandeling

De behandeling van anale klachten wordt door veel zorgverzekeraars vergoed.
U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Met onderstaande zorgverzekeraars heeft Xpert Clinics Proctologie afspraken gemaakt over vergoeding van behandelingen van anale klachten:
 

Zorgverzekeraars

 • FBTO
 • Zilveren Kruis
 • Zilveren Kruis ZieZo
 • Pro Life 
 • Interpolis 
 • De Friesland
 • Studenten Goed Verzekerd
 • CZ  
 • CZ Direct
 • OHRA
 • Just cz
 • Nationale Nederlanden

CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. verzekerden die een afspraak willen maken bij Xpert Clinics Orthopedie, Hand en polszorg of Xpert Clinics Proctologie zijn vanaf 1 januari 2024 welkom op onze polikliniek.

Reden voor deze tijdelijke patiëntenstop voor CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.-verzekerden is dat huisartsen steeds meer verwijzen naar Xpert Clinics voor orthopedische, hand en polszorg en proctologische behandelingen. CZ heeft helaas onvoldoende budget beschikbaar gesteld aan Xpert Clinics om u in 2023 nog te kunnen helpen. Dit geldt voor nieuwe patiënten die bij CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. verzekerd zijn en nog geen eerste consult bij Xpert Clinics hebben gehad. Dit betreft zowel de natura als restitutie polissen. Heeft u een reeds een eerste consult gehad dan kunt U een eventueel vervolg onderzoek of behandeling wel gewoon afmaken. 

Mocht u hierover vragen hebben kunt u contact opnemen met zorgbemiddeling onder nummer 013 594 91 10.

 • Menzis
 • HEMA
 • Anderzorg
 • PMA
 • VinkVink
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 • jaaah.
 • VGZ
 • bewuz
 • UMC
 • IZZ
 • UNIVÉ
 • IZA
 • ZEKUR .nl
 • United Consumers 
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Stad Holland zorgverzekeraar
 • In Twente
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • Salland
 • Zorgdirect

Contracten 2023

Xpert Clinics biedt ook in 2023 gecontracteerde verzekerde zorg aan. Dit betekent dat de kosten voor uw behandeling/operatie binnen de kliniek, worden vergoed uit de basisverzekering. Wellicht heeft u uit het nieuws begrepen dat de onderhandelingen dit jaar wat langer doorlopen. Dit gezien de grote uitdagingen die er zijn in de zorg. Ook wij zijn op dit moment nog in de afrondende onderhandeling met de verzekeraars. Alle zorg die vanaf 1-1-2023 door ons geleverd wordt aan u, wordt binnen uw polisvoorwaarden vergoed, ook al sluiten we iets later dan gebruikelijk het contract met de zorgverzekeraar.

Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de afhandeling van de kosten. Let er wel altijd op dat uw verplichte eigen risico van toepassing is, ook bij verzekerde zorg. 

Bestaat er toch nog onduidelijkheid over de verzekerde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico en nota

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij. Bekijk de informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Betaling eigen risico bij doorlopende behandeling

Het kan voorkomen dat u als patiënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden.
U krijgt bijvoorbeeld een brief van uw zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2020, terwijl u in 2021 naar het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier voor meer informatie.

Passantentarieven

Als uw zorgverzekeraar geen prijsafspraken met Xpert Clinics Proctologie heeft gemaakt en u toch bij ons behandeld wilt worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt het zogenaamde passantentarief. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens moet u zelf met uw zorgverzekeraar in contact treden om dit vergoed te krijgen.

Passantentarieven 2023
Passantentarieven 2022
Passantentarieven 2021

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 02Maak een afspraak