Kwaliteit

Kwaliteit

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is het voltallige team van medewerkers van Xpert Clinics iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Onze kwaliteitskeurmerken zijn voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

Wij willen u de beste zorg bieden

Achter de schermen werken wij aan zaken als veiligheid en hygiëne. De toetsing hierop vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Maar ook u als patiënt werkt mee aan het verbeteren van onze zorg. Dat doet u bijvoorbeeld door uw mening en ervaring te geven over de manier waarop u bij ons bent behandeld.

Het is de ambitie van Xpert Clinics om de beste zorg te bieden. Daar maken onze ervaren en gemotiveerde medewerkers zich sterk voor!

Kwaliteitskeurmerk

Het ZKN-keurmerk is een sector-specifieke norm, hiermee wordt aangetoond dat het gehele functioneren van de kliniek en de kwaliteit van het zorgproces een hoog kwaliteitsniveau hebben.

Meetbare kwaliteit

Wij meten voortdurend onze prestaties. Xpert Clinics Proctologie streeft ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van alle behandelingen; de zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre klachten zijn verdwenen en de ‘quality of life’ na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter.

PULSE

Om een compleet beeld te krijgen van de kwaliteit van de geleverde zorg moet de effectiviteit, de veiligheid en de cliëntgerichtheid gemeten worden en in kaart gebracht. Door middel van ons kwaliteitsregistratiesysteem genaamd PULSE kunnen wij het bereikte effect van elke behandeling bij elke patiënt kwantificeren meten.

Gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld de pijn of klachten afnemen en hoe en de tevredenheid over het uiterlijk van het aangedane gebied weer toeneemt na een operatie en beter worden dan de situatie voor de operatie. We vragen hierbij expliciet naar zaken die voor u van belang zijn, die uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Of hoe de kwaliteit van leven verbetert na een behandeling. Daarnaast wordt gekeken worden. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de effecten op ADL (Algemene Dagelijkse Levenshandelingenverrichtingen) op activiteiten- en participatieniveau: welke handelingen kan de cliënt weer uitvoeren en kan hij/ zij weer aan het werk.

Op verschillende momenten tijdens het behandeltraject worden patiënten uitgenodigd om op hun persoonlijke (web)pagina een vragenlijst in te vullen. Via de vragenlijsten laat de patiënt aan ons weten hoe de behandeling verloopt en kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op de persoonlijke webpagina, die elke patiënt krijgt, is daarom naast alle behandelinformatie ook een overzicht van de vragenlijsten die al ingevuld zijn, de vragenlijsten die ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.

PULSE zorgt ervoor dat patiënten de best mogelijke zorg krijgt nu en in de toekomst. Zo maken we samen onze zorg steeds beter.

Wat gebeurt er met de door mij ingevulde gegevens?

De gegevens zijn in eerste plaats bedoeld voor het leveren van optimale zorg. Uw behandelaar gebruikt de ingevulde informatie om zijn behandelplan (zo nodig) aan te passen. Wanneer u hier toestemming voor geeft gebruikt Xpert Clinic Proctologie de gegevens ook voor interne kwaliteitscontroles. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de zorg tussen verschillende artsen en vestigingen met elkaar te vergelijken. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk onderzoek op basis van deze gegevens. De gegevens gebruikt voor deze studies zijn áltijd anoniem.

Privacybeleid

Xpert Clinics Proctologie vindt de privacy van haar cliënten erg belangrijk. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Wij hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen door geautoriseerd personeel ingezien kan worden.

Uw mening telt

Om de kwaliteit van onze diensten nog verder te kunnen verbeteren, vragen wij de mening van onze patiënten, nadat het behandeltraject is beëindigd. Iedere patiënt die op eindcontrole is geweest ontvangt per email een uitnodiging voor ons onafhankelijke patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

In deze enquête worden vragen gesteld over onder andere de informatie die heeft gekregen omtrent uw behandeling, de bejegening en deskundigheid van de arts. Maar ook of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling en of u Xpert Clinics zou aanbevelen bij vrienden en familie.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Kwaliteitsindicatoren Inspectie voor de Gezondheidszorg

Ieder jaar vraagt de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan Xpert Clinics Proctologie om de gegevens aan te leveren over de prestaties van onze kliniek. Voor de IGJ maken de indicatoren deel uit van het onderzoeksinstrumentarium waarmee, op basis van risico-inschatting, vervolgens prioritering van het toezicht kan plaatsvinden.

Medisch dossier

Opvragen
Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (privacy@verwijder-dit.equipezorgbedrijven.nl) of per post versturen naar Flight Forum 130, 5657 DD Eindhoven, tav afdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw medisch dossier zelf op te halen in onze kliniek, neem hiervoor contact op met ons informatiecentrum op 088 778 52 04. Het Informatiecentrum is elke werkdag open van 08.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur.

Vernietigen
Als u wilt dat uw medisch dossier wordt vernietigd, kun u een aanvraag indienen via het formulier 'Opvragen vernietigen medisch dossier'. Dit formulier kunt u mailen naar privacy@verwijder-dit.equipezorgbedrijven.nl.

Complimenten, tips en klachten

Equipe Zorgbedrijven is de overkoepelende organisatie van
Velthuis kliniek - www.velthuiskliniek.nl
Xpert Clinics - www.xpertclinics.nl
Xpert Handtherapie - www.xperthandtherapie.nl

Alle behandelklinieken van Equipe Zorgbedrijven hebben het belangrijke ZKN-keurmerk.
ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. ZKN-klinieken bieden:

 • Hoge kwaliteit medische zorg
 • Korte wachttijden
 • Persoonlijke aandacht
 • Innovatieve behandelmethoden
 • Uitstekende service en nazorg
 • Verzekerde en onverzekerde zorg 

Al onze medewerkers staan voor maximale inzet en optimale zorg.
Wij willen dat u tevreden bent en blijft en dat u zich ambassadeur voelt van onze organisatie.
Om ons te kunnen blijven verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u uw ervaringen met ons deelt.

Deel daarom uw tip of compliment met ons! Dat kan met het formulier dat u vindt op de contactpagina van de website van uw behandelkliniek.  

Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over de resultaten van een behandeling, over de behandelaar, of anderszins. Voor u is het belangrijk om te weten dat

 • Equipe Zorgbedrijven uw klacht heel serieus neemt;
 • Wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens;
 • Wij samen met u altijd zoeken naar een oplossing.

Wat doet u als u een klacht heeft?

 • Bij voorkeur bespreekt u uw klacht eerst met uw behandelaar;
 • Als dat contact voor u niet voldoende resultaat oplevert, kunt u via het klachtenformulier op de contactpagina van de website van uw behandelkliniek uw klacht indienen. De klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven.
 • Kunt, of wilt u niet via de digitale route uw klacht indienen? Schrijf dan een brief aan Equipe Zorgbedrijven, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Flight Forum 130, 5657 DD, Eindhoven. 

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtenfunctionaris stuurt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal deze telefonisch met u contact opnemen om u te informeren over de behandeling van uw klacht en om aan te geven wat u van de klachtenfunctionaris kunt verwachten. De klachtenfunctionaris probeert de klacht vanzelfsprekend naar tevredenheid voor u op te lossen. De klachtafhandeling gebeurt binnen de kaders van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris…

 • Mochten wij de klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven. Lees meer op www.degeschillencommissiezorg.nl/
 • Wanneer er sprake is van eventueel geleden materiële of immateriële schade, dan kunt u de kliniek via Equipe Zorgbedrijven aansprakelijk stellen. Om dit traject in gang te zetten, neemt u ook contact op met de klachtenfunctionaris van Equipe Zorgbedrijven via klachten@equipezorgbedrijven.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij uw kliniek?

Nee, daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Een klacht, compliment of tip indienen

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 02Maak een afspraak